Tagarchief: Circulaire verlichting

Circulaire verlichting in Antwerp Management School

signify-foto-2-kopieren
Lees het gehele artikel

De Antwerp Management School huurde tot voor kort enkele gebouwen van de Universiteit Antwerpen. Ze bouwden een eigen campus toen de universiteit aangaf de gebouwen zelf te gaan gebruiken. De verlichting in de nieuwbouw werd niet gekocht maar gehuurd, een baanbrekend concept.

Antwerp Management School koos voor een verlichtingstraject dat nog maar pas komt piepen. Ze klopten aan bij Signify en werkten één van de eerste projecten rond circulaire verlichting in Vlaanderen uit. Tom De Fruytier van Signify: “We willen de perfecte verlichting voorzien voor onze klanten. Vandaag kopen klanten hun producten bij een bepaalde fabrikant. We geloven echter sterk in de opkomende circulaire economie en zijn trots met Antwerp Management School één van de eerste projecten in Vlaanderen te hebben gerealiseerd.”

Andere denkwijze

Signify België

De nieuwbouw van Antwerp Management School, één van de eerste projecten in Vlaanderen met circulaire verlichting.

 

Vandaag kopen klanten hun verlichtingstoestellen bij een fabrikant. Op het moment van de transactie krijgt de klant de volledige verantwoordelijkheid van de toestellen in handen. Hij moet dus instaan voor het onderhoud van de installatie zodat deze de gevraagde lichtprestaties blijft leveren. Op het einde van de levensduur beslist de klant dan ook wat er met de toestellen moet gebeuren. Dit is een voorbeeld van een transactie in wat de lineaire economie wordt genoemd.

Bij circulaire economie is dit helemaal anders. De fabrikant blijft immers eigenaar van de verlichtingsinstallatie en de klant betaalt gedurende de looptijd van een afgesloten contract een (vaste) maandelijkse som. De fabrikant staat ook in voor het onderhoud van de producten zodat deze gedurende de looptijd van het contract de gevraagde lichtprestaties leveren. Is het contract afgelopen, zorgt de fabrikant ervoor dat alle producten opnieuw worden opgehaald en verwerkt op de meest passende manier.

De Fruytier: “Circulaire verlichting vraagt een andere manier van denken. Fabrikanten krijgen immers niet de volledige kostprijs van de installatie in één keer uitbetaald maar ontvangen een afgesproken maandelijks bedrag. Boekhoudkundig biedt het verschuiven van Capex naar Opex vaak ook voordelen. Bovendien wordt de klant volledig ontzorgd. Signify kent zijn producten het best en stuurt lokale partners aan om preventief onderhoud uit te voeren wanneer het nodig is, op die manier gaan producten het langste mee. De positieve impact op het milieu is in die zin dubbel, de klant kan versneld investeren in energiezuinige led en we dragen optimaal zorg voor de grondstoffen die daar voor nodig zijn.”

Wat gebeurt er met de toestellen?

Signify België

De verschillende armaturen worden na afloop van het contract op gepaste wijze verwerkt.

 

Gedurende de looptijd van het dienstverleningscontract garandeert de fabrikant bepaalde lichtprestaties. Daarom zijn onderhoud, herstellingen en technologische upgrades in het contract opgenomen, net om de prestaties te kunnen garanderen. Een belangrijke vraag die steeds gesteld wordt is wat er met de toestellen zal gebeuren na afloop van het contract. Signify ziet enkele mogelijke pistes. Een eerste mogelijkheid betreft het ‘refurbishen’ van de armaturen zodat ze opnieuw inzetbaar zijn. Dit gebeurt door bepaalde onderdelen te vervangen of te herstellen. Mogelijkheid twee focust op de onderdelen. Een toestel dat niet meer gerefurbished kan worden, kan nog onderdelen bevatten die wel inzetbaar zijn. Alle andere onderdelen gaan het recyclagetraject in zodat eventuele waardevolle materialen gerecupereerd worden.

Antwerp Management School

De nieuwbouw van Antwerp Management School werd in gebruik genomen bij de start van het academiejaar 2019-2020. Signify en de directie sloten een contract met een looptijd van tien jaar met een optie voor nog eens vijf jaar extra. Enkele parameters werden duidelijk omschreven en Signify garandeert dat deze gedurende de looptijd van het contract steeds worden behaald. Ook zal ten gepaste tijde een onderhoud van de installatie plaatsvinden. 

Circulaire verlichting voor The Green House

foto-1-trilux-kopieren
Lees het gehele artikel

In de Nederlandse stad Utrecht opende vorig jaar het horecapaviljoen The Green House haar deuren. Op zich niet zo speciaal, tot het bijzondere concept uit de doeken werd gedaan. The Green House blijft vijftien jaar staan, daarna wordt het volledig ontmanteld en krijgt de grond een nieuwe commerciële bestemming. Alle producten en materialen gebruikt in The Green House zijn dusdanig gekozen dat ze nadien elders opnieuw ingezet kunnen worden. Een toonbeeld van circulariteit.

Utrecht heeft er in één klap een toeristische trekpleister én een bijzondere locatie met restaurant bij. The Green House is meer dan een restaurant en terras alleen. Het beschikt over een eigen moestuin op de eerste etage en werk- en vergaderruimtes. Circulariteit staat centraal en dat werd al van bij de eerste stappen in het bouwproces duidelijk. Zo is het glas van de gevel gerecupereerd van de voormalige Knoopkazerne die ernaast gelegen was. “De circulariteit van The Green House staat of valt met de flexibiliteit en innovatiekracht van de leveranciers”, horen we bij de initiatiefnemers. “Dat wordt onder andere gedaan door geen producten van hen te kopen, maar door over te stappen op een pay-per-usesysteem.” TRILUX stapte voor de verlichting van The Green House mee in het circulaire verhaal.

TRILUX BVBA

Naast een restaurant en terras zijn ook werk- en vergaderruimten aanwezig.

 

Een nieuwe manier van denken

Willem Dammers, managing director van TRILUX Benelux: “De overschakeling van een lineaire economie naar een circulaire economie vraagt een andere kijk op de grondstoffen en op de levensduur van een product. Bij een lineaire economie worden grondstoffen omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur afval worden. In een perfecte circulaire economie is er geen ruimte voor afval. Zoveel mogelijk grondstoffen en materialen worden teruggenomen in de productieprocessen. Bij TRILUX hanteren we drie pijlers in ons circulair model: ‘design & make’, ‘use, maintain & improve’ en ‘re-use, refurbish & recycle’. Dit betekent dat we bij de productie van onze armaturen zoveel mogelijk grondstoffen recycleren, dat we gedurende de duurtijd van de business case eigenaar blijven van de armaturen en dat we na afloop van het contract kijken hoe we de materialen en grondstoffen een tweede leven kunnen geven.”

Circulaire verlichtingspartner

TRILUX werd gevraagd als verlichtingspartner in The Green House en pakte deze uitdaging vol overgave aan. Dit betekent dat de fabrikant verantwoordelijk was voor de montage en de installatie van de verlichtingsarmaturen en het LiveLink lichtmanagementsysteem. Gedurende de vijftien jaar dat The Green House blijft staan, blijft TRILUX eigenaar van de verlichting en staan ze ook in voor het onderhoud ervan. Dammers: “We passen hier voor het eerst een sluitende circulaire business case toe en dit op basis van het pay-per-useprincipe. Exploitant Albron betaalt een vergoeding voor het gebruik van de functionaliteit licht.” Een belangrijk aspect binnen deze business case betreft de meetbaarheid van de armatuurgegevens. Alle armaturen werden daarom uitgerust met een intelligente driver en gekoppeld aan het LiveLink lichtmanagementsysteem. Via een app kan informatie over de branduren, de dimstand, de omgevingstemperaturen en de onderhoudsbehoeften worden bekeken zodat, indien nodig, de gepaste actie ondernomen kan worden.  

Circulair vs lineair

circulaire-verlichting-1-kopieren
Lees het gehele artikel

De klimaatmarsen, Sign for my Future, … de interesse in het klimaat, de natuur en vooral de bescherming ervan groeit. Het besef groeit eveneens dat we vandaag moeten handelen, want dat het morgen wel eens te laat kan zijn. Het idee van circulaire economie krijgt daardoor meer aandacht, al is circulariteit zeker geen nieuw gegeven.

Wikipedia omschrijft circulaire economie als een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Zoals hier omschreven is het voorlopig onhaalbaar, het betekent immers dat niets verloren gaat en dat is vandaag nog utopisch te noemen. Wat wel vaststaat, is dat we naar die ideale situatie toe moeten werken. De grondstoffenvoorraad is niet eindeloos en in een lineaire economie, vandaag de gangbare vorm, gaan de grondstoffen ‘verloren’ en komen ze als onbruikbaar afval in het milieu terecht. Een duurzaam materialenbeheer is dus essentieel.

Niets nieuws onder de zon

circulaire economie

De term circulaire economie is nieuw, het concept zeker niet.

 

Duurzaam materialenbeheer is geen nieuw fenomeen. Wel integendeel: het is doorheen de geschiedenis een belangrijk iets geweest. Dat bevestigt ook Professor Karel Van Acker, hoogleraar aan KU Leuven. Hij geeft les aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen, meer bepaald op de afdeling Duurzaam Materialenbeheer. Prof. Van Acker: “Duurzaam materialenbeheer is er inderdaad al heel lang. Circulariteit en circulaire economie zijn relatief nieuwe benamingen hiervoor. Circulaire economie is zeker een interessant iets, heel veel domeinen zijn hierbij betrokken. Het gaat niet uitsluitend over de bouwsector of de verlichtingssector, overal kan circulariteit zijn intrede doen. Bij KU Leuven hebben we hier zeker aandacht voor. Circulaire economie werd nog geen vak op zich, wel een onderzoekdomein.”

Verandering moet er zijn

“De manier waarop we vandaag met materialen en grondstoffen omspringen, is niet duurzaam”, benadrukt Prof. Van Acker. “Daar moet verandering in komen. Anders geraken grondstoffen stilaan uitgeput, zal de beschikbaarheid ervan uiteraard dalen wat dan weer de prijs doet stijgen. We onderzoeken bij de KU Leuven in het onderzoekdomein hoe we comfortabel kunnen blijven leven, maar dan met minder verbruik van materialen. Het kan zeker, daar zijn we van overtuigd. Niemand wil inleveren als het gaat om mobiliteit, bereikbaarheid, comfort,… We denken na over nieuwe strategieën en concepten. In de verlichtingssector zien we bijvoorbeeld de opmars van het ‘leasen van licht’. Een heel goed concept, dat verdere uitwerking nodig heeft, maar zeker potentieel heeft. We zijn er ons van bewust dat bij heel veel mensen een gedrags- en mentaliteitswijziging nodig is om echt tot resultaten te komen.”

Voorzichtig positief

Met Sign for my Future kwam recent een grootschalig initiatief omtrent ‘de toekomst’ naar voren. Heel veel mensen, van bedrijfsleiders tot de man in de straat, ondersteunen dit initiatief dat een krachtig signaal aan de politiek wil geven. “Doe er iets aan”, klinkt het. “We liggen letterlijk en figuurlijk wakker van onze toekomst, wat deze zal brengen en hoe ze eruit zal zien.” De initiatiefnemers willen een breed draagvlak creëren en verwachten concrete plannen tijdens de volgende regeringsperiode. “Innovatie is nodig”, weet Prof. Van Acker. “Vernieuwende ideeën zijn nodig en we moeten daarbij durven buiten de lijntjes denken. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Wanneer iedereen los van elkaar een initiatief neemt of een ontwikkeling doet, zijn het – hoe goedbedoeld ze ook zijn – druppels op een hete plaat. Recyclage alleen is bijvoorbeeld niet voldoende. De vraag naar materialen stijgt enorm. We moeten producten ten eerste zo lang mogelijk in roulatie houden en daarna alle componenten zo veel mogelijk gaan hergebruiken of recycleren. We moeten met zijn allen samenwerken en pas dan kunnen we de cirkel echt rond maken.”


Wie is Professor Karel Van Acker?

* hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen, afdeling Duurzaam Materialenbeheer en aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven

*voorzitter van het steunpunt ‘duurzaam materialenbeheer in een circulaire economie’ voor de Vlaamse overheid

*auteur van ‘Wat met recyclage’, verkrijgbaar bij Uitgeverij Lannoo