Tagarchief: Competentieprognose

Competentieprognose mondt uit in actieplan

foto-1-competentieprognose
Lees het gehele artikel

Onderzoeksbureau Mpiris legt de laatste hand aan haar competentieprognose voor de verlichtingssector. Op vraag van vzw Groen Licht Vlaanderen en dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid bestudeert Mpiris de sector en geeft het een duidelijk en gedocumenteerd zicht op de verwachte veranderingen. Het stelt ook een actieplan op waarmee de stakeholders aan de slag kunnen gaan.

Waarom een competentieprognose?
De transitie van klassieke lichtbronnen naar ledverlichting is een feit. Maar daar houdt het zeker niet op qua evolutie binnen de verlichtingssector. Vandaag gonst het volop rond de digitalisering en informatisering waardoor een verlichtingstoestel meer kan doen dan enkel zorgen voor het nodige licht. Daarnaast zijn ook Human Centric Lighting en nieuwe businessmodellen hot. Mpiris onderzocht grondig de sector, sprak uitgebreid met een hele reeks betrokken partijen en kon zo drie pijlers identificeren waarin de verschuivingen qua competenties verwacht worden. Deze verschuivingen hebben uiteraard hun implicaties op het personeel. Zijn zij voldoende gewapend om deze aanpassingen op te vangen? Hoe moet Vlaanderen hierop inspelen? De competentieprognose mondt uit in een actieplan waarmee concrete projecten uitgewerkt kunnen worden.

Productontwikkeling
Concreet gaat het in de studie rond deze drie pijlers: productontwikkeling van verlichtingstoestellen, lichtontwerp en data-driven services. Het blijft niet bij de opsomming ervan, elke pijler wordt gedetailleerd uitgewerkt. Een interviewronde bij een hele reeks spelers was het beginpunt. Per pijler identificeerde Mpiris een reeks aandachtspunten die belangrijk zijn of zullen worden en die de nodige implicaties op zowel het bedrijf als het personeel zullen hebben. Bij productontwikkeling gaat het onder meer om de intrede van nieuwe materialen en productietechnieken en de integratie van verschillende technieken en systemen. 

Uiteraard zorgt dit er voor dat de betrokkenen de nodige kennis moeten hebben van dit alles. Johan Desseyn van Mpiris: “De verwachting is dat, nog meer dan nu, zal geëvolueerd worden naar modulaire systemen in plaats van individuele toestellen. Door de integratie van systemen en technieken zullen meer en intensere samenwerkingen ontstaan, met de nodige impact op verschillende departementen binnen een bedrijf.”

Mpiris

De resultaten van de gesprekken, bedrijfsbezoeken en de eigen bevindingen van Mpiris leidden tot een actieplan.

Lichtontwerp
Bij het opmaken van een lichtontwerp zal, naast de kosten- en energie-efficiëntie en het visueel comfort, ook rekening moeten gehouden worden met Human Centric Lighting. De implementatie ervan zal echter het ontwerp zelf complexer maken. Daarenboven zullen meerdere kennisdomeinen moeten worden aangesproken (sturingen, bedieningen, wetenschappelijk inzicht omtrent het effect van licht op het welzijn) wat meer begeleiding met zich meebrengt. Ook de integratie van verschillende technieken en systemen zal zijn impact hebben. Uit de mogelijke (internationale) samenwerking met verschillende partners uit verschillende sectoren vloeit de noodzaak aan een grotere talenkennis en meer leer- en absorptievermogen voort. 

Data-driven services
De mogelijkheid om data te bekomen via een verlichtingstoestel opent een hele reeks perspectieven. Samenwerkingen en partnerships komen zo binnen handbereik waardoor meer tijd zal worden besteed aan overleg en afstemming. De uitbouw van bijvoorbeeld ‘Light as a service’ impliceert een aangepaste verkooptechniek en dito onderhandelingswijze.

Stuurgroep
Doorheen de gehele looptijd van de competentieprognose werd een uitgebreide stuurgroep op de hoogte gehouden via enkele stuurgroepvergaderingen. Tijdens de slotvergadering werd een definitief actieplan voorgesteld en goedgekeurd. Desseyn: “Met het actieplan geven we een gemotiveerd advies mee aan al wie interesse heeft. De concrete invulling ervan laten we aan hen over, al blijven we beschikbaar om mee te denken.”