Tagarchief: De pen

De Pen | Ourania Georgoutsakou Secretaris-Generaal Lighting Europe

ourania-website-kopieren
Lees het gehele artikel

Pleiten voor de waarde van verlichting

De Europese Unie nam een aantal beleidsinitiatieven die een diepgaande invloed zullen hebben op de businessmodellen van bedrijven die actief zijn in de Europese verlichtingsindustrie. Lighting Europe treedt op als ‘de ogen en oren van de sector’ in Brussel en gaat als vertegenwoordiger van de sector in dialoog met de beleidsmakers. We identificeren groeimogelijkheden en helpen regels vorm te geven die de waarde van verlichting versterken.

Regels met betrekking tot energie en het milieu zijn nog steeds het meest talrijk en impactvol. Ecodesignregels inzake energie-efficiëntie en etikettering zorgden mee voor de transitie naar led. Ze blijven een impact hebben op de geleidelijke eliminatie van conventionele technologieën en streven naar meer energiebesparing bij verlichting. Andere wetten regelen het gebruik van gevaarlijke stoffen, de duurzaamheid van producten en de mogelijkheid om deze te herstellen. Ook zijn er regels om afval te minimaliseren en ervoor te zorgen dat zo min mogelijk op het stort eindigt.

De Europese Unie maakte een specifiek actieplan op rond circulaire economie. Het streeft naar meer circulaire producten en bedrijfsmodellen in Europa. Het gaat niet alleen om bruikbaarheid én het is niet uitsluitend goed nieuws. Sommige beleidsmakers streven naar producten met een langere levensduur die gemakkelijk gerepareerd kunnen worden. Ze eisen daarbij een verplichte verwijderbaarheid van specifieke onderdelen en een beschikbaarheid van reserveonderdelen gedurende zeven tot tien jaar.

Lighting Europe gaat regelmatig in gesprek met de beleidsmakers in Brussel en met de ministeries in de verschillende EU-landen. Naast de kwestie rond verwijderbaarheid drongen we er ook op aan geen rigoureuze tijdschema’s inzake de geleidelijke eliminatie van niet-led-verlichtingstechnologieën in de volgende ecodesignregels op te nemen. Het betreft sommige kleine halogeenlichtbronnen of zeer frequent gebruikte fluorescentielampen (T8, CFL, T5, HID) evenals lampen die gebruikt worden in specifieke toepassingen. De kwikhoudende lampen die al onder eerdere regels vallen, worden ook onderzocht in een parallel wetgevingsinitiatief over de beperking van gevaarlijke stoffen. Lighting Europe werkt samen met eindgebruikers en pleit voor een redelijk tijdschema, afgestemd op vastgestelde onderhouds- en upgradecycli, om de markttransitie naar nieuwe technologieën en producten te vergemakkelijken.

Het is essentieel om, tussen al deze regels door, de focus te houden op wat belangrijk is: de waarde van verlichting voor de samenleving en de toegevoegde waarde die de verlichtingsindustrie kan bieden. Lighting Europe lanceerde in september 2018 zijn ‘Value of Lighting’-campagne en bouwt hiermee verder op zijn Strategische Roadmap 2025. Met de campagne leggen we aan niet-verlichtingsexperts uit wat verlichting buiten energie besparen allemaal kan doen.

Op 21 maart vindt de European Lighting Summit 2019 van Lighting Europe plaats. Dan blazen deskundigen uit de verlichtingssector en vertegenwoordigers van de Europese instellingen verzamelen en bespreken we hoe we kunnen samenwerken om nog betere verlichting aan te kunnen bieden.

De Pen | Rik Vereecken

de-pen-rik-vereecken-credit-holy-shot-photography-kopieren
Lees het gehele artikel

Human Centric…

Lighting, building, design, sensing… Je kunt dit lijstje ongetwijfeld nog aanvullen. Het is een mode geworden om ‘Human Centric’ als voorzetsel te gebruiken. De term wordt te pas en te onpas gebruikt, meestal gedreven door slimme marketingjongens. Toch is het een belangrijke evolutie die je niet mag missen. Maar dan wel doordacht, en niet omwille van het fijne buzzwoord.

Digitale overbelasting
In een wereld waarin technologie overheerst, is het belangrijk dat we tijd maken om eens diep adem te halen en na te denken over hoe we de techniek beter kunnen inzetten ten dienste van de mens. Een digitale detox om de zaken weer in perspectief te zien.

Kijken we naar onze ‘smart buildings’. De gebruikers worden in een omgeving geworpen met vele (flashy) knoppen en mogelijkheden. Of juist met weinig bedieningsmogelijkheden maar sterk geautomatiseerd met als doel een efficiënt gebouw te creëren. In beide gevallen voel je je niet meteen betrokken bij de technologie die erachter steekt.

Hoe maak je van een gebouw de technologische partner die de gebruikers echt wensen? Door afstand te nemen van de puur economische en marketingwetmatigheden, van de ongetwijfeld fancy techniek en door de dingen weer in vraag te durven stellen met een nieuw uitgangspunt: de mens centraal. Human Centric Design dus.

Respect voor de zintuigen
Een gebruiker van een kantoor dat ingericht is naar de wensen van diezelfde gebruikers, zal zich beter in zijn vel voelen. De belangrijkste werkpunten zijn de volgende:

Verlichting. Human Centric Lighting is geen toverformule maar zorgt voor een evenwicht tussen de visuele, emotionele en biologische effecten van licht op de mens. Dit is meer dan simpelweg een aanpassing van lichtsterkte en (wat complexer) kleurtemperatuur.

Ventilatie en luchtkwaliteit. Voorzie zoveel mogelijk toevoer van verse lucht met een goede vochtigheidsgraad en lage CO2.

Thermisch comfort. Zorg voor een aangepaste temperatuur en voorkom oververhitting met zonwering.

Geluid. Zowel omgevingsgeluiden als door je medemens geproduceerde geluiden kunnen storend zijn. Exit grote landschapsbureaus.

Interactie. Creëer een ruimte waar je je goed bij voelt.

Alweer een nieuwe standaard?
Wellicht is iedereen het wel eens met bovenstaand lijstje. Maar om het concreet te maken, hebben we een duidelijke wegwijzer nodig. Zeker, gebouwenstandaarden zijn de laatste decennia ‘groener’ geworden. Er is echter weinig gedaan omtrent het welzijn van de mens in datzelfde gebouw.

Een holistische aanpak wordt steeds belangrijker. Laten we samen werken aan een gezonde mens in een gezond gebouw. Mét respect voor de privacy.