Tagarchief: Digitale overbelasting

De Pen | Rik Vereecken

de-pen-rik-vereecken-credit-holy-shot-photography-kopieren
Lees het gehele artikel

Human Centric…

Lighting, building, design, sensing… Je kunt dit lijstje ongetwijfeld nog aanvullen. Het is een mode geworden om ‘Human Centric’ als voorzetsel te gebruiken. De term wordt te pas en te onpas gebruikt, meestal gedreven door slimme marketingjongens. Toch is het een belangrijke evolutie die je niet mag missen. Maar dan wel doordacht, en niet omwille van het fijne buzzwoord.

Digitale overbelasting
In een wereld waarin technologie overheerst, is het belangrijk dat we tijd maken om eens diep adem te halen en na te denken over hoe we de techniek beter kunnen inzetten ten dienste van de mens. Een digitale detox om de zaken weer in perspectief te zien.

Kijken we naar onze ‘smart buildings’. De gebruikers worden in een omgeving geworpen met vele (flashy) knoppen en mogelijkheden. Of juist met weinig bedieningsmogelijkheden maar sterk geautomatiseerd met als doel een efficiënt gebouw te creëren. In beide gevallen voel je je niet meteen betrokken bij de technologie die erachter steekt.

Hoe maak je van een gebouw de technologische partner die de gebruikers echt wensen? Door afstand te nemen van de puur economische en marketingwetmatigheden, van de ongetwijfeld fancy techniek en door de dingen weer in vraag te durven stellen met een nieuw uitgangspunt: de mens centraal. Human Centric Design dus.

Respect voor de zintuigen
Een gebruiker van een kantoor dat ingericht is naar de wensen van diezelfde gebruikers, zal zich beter in zijn vel voelen. De belangrijkste werkpunten zijn de volgende:

Verlichting. Human Centric Lighting is geen toverformule maar zorgt voor een evenwicht tussen de visuele, emotionele en biologische effecten van licht op de mens. Dit is meer dan simpelweg een aanpassing van lichtsterkte en (wat complexer) kleurtemperatuur.

Ventilatie en luchtkwaliteit. Voorzie zoveel mogelijk toevoer van verse lucht met een goede vochtigheidsgraad en lage CO2.

Thermisch comfort. Zorg voor een aangepaste temperatuur en voorkom oververhitting met zonwering.

Geluid. Zowel omgevingsgeluiden als door je medemens geproduceerde geluiden kunnen storend zijn. Exit grote landschapsbureaus.

Interactie. Creëer een ruimte waar je je goed bij voelt.

Alweer een nieuwe standaard?
Wellicht is iedereen het wel eens met bovenstaand lijstje. Maar om het concreet te maken, hebben we een duidelijke wegwijzer nodig. Zeker, gebouwenstandaarden zijn de laatste decennia ‘groener’ geworden. Er is echter weinig gedaan omtrent het welzijn van de mens in datzelfde gebouw.

Een holistische aanpak wordt steeds belangrijker. Laten we samen werken aan een gezonde mens in een gezond gebouw. Mét respect voor de privacy.