Tagarchief: Ecodesign

Ecodesign en energy labelling: publicatie nieuwe vereisten

foto-1-agoria-kopieren
Lees het gehele artikel

Dat er een herziening op komst is van het Ecodesign en de energy labelling las ja al in de vorige editie van Lumenpro. Ook de voorbije LICHTdag van Groen Licht Vlaanderen vzw besteedde aandacht aan deze materie. Charlotte van de Water van Technologiefederatie Agoria zorgt voor een update in dit verhaal.

Vanaf 5 december gelden er nieuwe regels rond Ecodesign en energy labelling voor verlichtingsproducten. Dit betekent dat in twee fasen, met deadlines in 2021 en 2023, een aantal energie-inefficiënte, verouderde TL-buizen, halogeenlampen en spaarlampen niet meer verkocht mogen en zullen worden. “Concreet gaat het om de compacte fluorescerende lampen CFLi (een verouderde spaarlamp), TL-buizen T2 en T12 en halogeen steeklampen R7s vanaf 2700 lumen”, somt van de Water op. “Deze mogen vanaf 1 september 2021 niet meer verkocht worden. Daarnaast komt er een verbod om de meeste TL-D buizen (T8) voor algemene verlichting en een aantal halogeenlampen (G9, G4, GY6 en 35) te verkopen vanaf 1 september 2023. Deze lampen zijn niet energie-efficiënt en er zijn voldoende efficiëntere alternatieven beschikbaar op de markt. Betrokken partijen hebben iets meer dan 1,5 tot 3,5 jaar de tijd, afhankelijk van het type lamp, om zich hierop voor te bereiden. Fabrikanten en leveranciers starten best vandaag al met de voorbereiding en de planning van het afbouwen van hun voorraad. Wie dit type lampen in gebruik heeft, gaat best nu al op zoek naar efficiëntere alternatieven, zowel armaturen als aansturingssystemen, bijvoorbeeld dimmers.”

foto-3-agoria-kopieren

De nieuwe regelgeving en de impact op theater- en filmproducties , één van de concrete vragen die Agoria al kreeg.

 

Binnen de scope of niet?

Een tweede belangrijke wijziging vanuit deze nieuwe regelgeving is een administratieve vereenvoudiging. Drie aparte Ecodesign regelgevingen (niet-gerichte lampen en bijbehorende armaturen, gerichte lampen en bijbehorende armaturen en straatverlichting) worden namelijk samengevoegd tot één regelgeving voor lichtbronnen. Dit betekent dat in plaats van enkel lampen en armaturen nu alle producten met een geïntegreerde verlichtingsbron per 2021 onder de scope van de regelgeving vallen (dus ook schoenen, bagage,…). Iedere fabrikant of leverancier met een product waar een verlichtingsbron in zit verwerkt, moet nu dus bekijken of dat product binnen de scope van de verplichting valt of niet.

“De nieuwe definitie geldt voor zowel de Ecodesign als de energy labelling regelgeving”, aldus van de Water. “Een belangrijk aspect hierin is of het mogelijk is de lichtbron uit het product te verwijderen of niet. Ook de aanwezigheid van het product op de lijst met uitzonderingen speelt zijn rol. Een belangrijk gevolg is dat producten die binnen de scope vallen ook in de EPREL database geregistreerd moeten worden omdat de nieuwe regelgeving ook in de energy labelling regelgeving is opgenomen. Deze gaat op 1 september 2021 van kracht, met uitzondering van een aantal parameters van het productinformatieblad die al per 1 mei 2021 in EPREL ingevoerd moeten worden.”

Nauw overleg

De opmaak van de Ecodesign en energy labelling regelgeving gebeurt in nauw overleg met de industrie. Zo is er steeds voldoende zicht op de evoluties in de markt en het aantal beschikbare producten om eventuele onvoldoende efficiënte producten te vervangen. “Dankzij het nauwe overleg voorkomen we dat het productaanbod te klein wordt”, duidt van de Water. “Anders stijgen de kosten per product voor de consument of moeten onbedoeld zelfs bepaalde activiteiten worden stopgezet. Met Agoria zijn we daarom direct betrokken bij het ontwikkelproces van de regelgevingen en geven we input over wat er leeft rond innovatie en marktontwikkeling voor de Belgische verlichtingsindustrie. We geven deze input enerzijds aan de Europese partnerorganisatie Lighting Europe omdat het een Europese regelgeving betreft. Anderzijds geven we, op verzoek van en samen met andere federaties, advies aan de Ecodesign en energy labelling vertegenwoordigers van de Belgische overheid die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de controles op de conformiteit van de producten in België. Een concreet voorbeeld: rond verlichting werd er advies gevraagd over de impact van de nieuwe regelgeving voor verlichting op het kunnen blijven maken van theater- en filmproducties waarin verlichting een belangrijke rol speelt.”

Ecodesign en energy labelling: herziening op komst

foto-1-lichtbronnen-kopieren
Lees het gehele artikel

Sinds de lidstaten van de Europese Unie gezamenlijk beslisten om energieverslindende lampen te verbannen, zijn al vele watertjes doorzwommen en zijn bepaalde lamptypes niet meer beschikbaar. Aan de basis ligt de Europese ecodesign-richtlijn, een essentieel element in het beleid van de Europese Unie om de energie- en milieuprestaties van de geselecteerde producten te verbeteren. De uitfasering gebeurt stapsgewijs. Een opfrissing.

Wat zijn ecodesign en energy labelling? De doelstelling van deze regelgeving is eenvoudig: de energie-efficiëntie van producten verbeteren om zo energie en grondstoffen te besparen. Vanuit het oogpunt van ‘material efficiency’ werden bovendien recent doelstellingen qua recycleerbaarheid, herstel en duurzaamheid van producten toegevoegd, via de herziening van bestaande en nieuwe loten. Dit gebeurt door minimale eisen op te leggen aan de producten (ecodesign) en een vergelijking van producten makkelijker te maken (energy labelling). Maar niet lukraak. Een aanzienlijke procedure gaat aan deze beslissingen vooraf: een procedure waarin tal van partijen medezeggenschap hebben en die steeds de impact op de markt in de gaten houdt. Dit proces dient om na te gaan of er voldoende energiezuinigere alternatieven op de markt zijn zodat de toekomstige opgelegde doelstellingen via Ecodesign realistisch zijn.

Zo werd de oorspronkelijke datum voor de uitfasering van bepaalde types halogeenlampen achteruitgeschoven van 1 september 2016 naar 1 september 2018, omdat uit deze procedure bleek dat er onvoldoende alternatieven beschikbaar waren voor de consument. Voor zowel ecodesign als energy labelling is een nieuwe regelgeving op komst. Het voorstel hiervoor bevat een samenvoeging van een aantal ecodesign en energy labelling loten. Waar voorheen werd gesproken over lampen en armaturen, wordt in het nieuwe voorstel verwezen naar ‘light sources’. Dit vereenvoudigt enerzijds de regelgeving, maar vraagt anderzijds ook een juiste interpretatie aangezien armaturen zonder verwijderbare lamp eveneens onder de noemer ‘light sources’ zijn opgenomen. Ook voorschakelapparatuur werd aan de regelgeving toegevoegd. Technologiefederatie Agoria houdt, net als verschillende andere partijen, de publicatie ervan nauwlettend in de gaten en zal hierover ten gepaste tijde communiceren.

Een voorbeeld van een energielabel van een ledlamp. Waar ‘voorbeeld ledlamp’ staat, lezen we de merknaam en typeaanduiding.

 

Uitgebreide database

Wel al actief: een nieuwe registratieverplichting in de database voor energy labelling, EPREL. Sinds 1 januari 2019 is het verplicht om alle producten, niet alleen verlichting dus, die onder de energy labelling regelgeving vallen te registreren voordat ze op de markt komen. Niet alleen registreren, fabrikanten en invoerders dienen eveneens de nodige documentatie te uploaden in de database. Denk maar aan de energy labellingdata en technische documentatie per producttype. Alle energy labellingproducten die 1 januari 2019 op de markt werden geplaatst, moesten voor die datum in de database geregistreerd zijn. Voor de producten die tussen 1 augustus 2017 tot 1 januari 2019 op de markt kwamen, was de uiterste registratiedatum 30 juni 2019. Vandaag moet dus elk product dat onder de regelgeving valt, in de EPREL-database geüpload zijn. Het resultaat is een gigantische database met daarin een massa aan producten en hun data rond energie-efficiëntie. EPREL zal, wanneer volledig gefinaliseerd, uit drie grote delen bestaan. Het eerste deel werd hierboven besproken en staat al online. Dit is het gedeelte waarin de fabrikanten en invoerders hun producten en informatie volgens gezette structuren moeten uploaden. Delen twee en drie van EPREL zijn nog niet klaar en staan bijgevolg niet online. Deel twee noemen we even, gemakkelijkheidshalve, het consumentendeel. Eindklanten krijgen toegang tot dit deel en kunnen er producten opzoeken, informatie bekijken en ook vergelijken. Het derde deel zal door de overheid worden gebruikt om de gegevens die de fabrikanten en invoerders opgeven ook effectief na te kijken. Doel van EPREL: de realisatie van een eerlijke en transparante markt.

Lezingen

Ecodesign, energy labelling, EPREL,… het lijkt een complex kluwen. Voor wie de draad kwijt raakt (of al kwijt is): weet dat er hulplijnen beschikbaar zijn. Wij spraken met Charlotte van de Water, energie-expert bij technologiefederatie Agoria. Zij volgt de beslissingen, herzieningen en andere regelgevingen op de voet. Ze publiceert regelmatig hierover op de Agoria website (https://www.agoraia.be/nl/ecodesign-en-energy-labelling-Wat-wijzigt-er-rond-verlichting) en kent alle details van deze regelgeving.