Tagarchief: LICHT verteerbaar

‘LICHT verteerbaar’ groot succes

licht-verteerbaar-foto-6
Lees het gehele artikel

Elk jaar organiseren vzw Groen Licht Vlaanderen en het Laboratorium voor Lichttechnologie een speciaal verlichtingsevenement op de Technologiecampus Gent van KU Leuven. Vorig jaar was het feest. Het Laboratorium voor Lichttechnologie bestond toen twintig jaar. Dit jaar, op 13 september, was het weer een ‘gewoon’ event.

Na de feestelijke Lichtdag vorig jaar, met onder meer het bezoek van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, kozen de organisatoren ervoor opnieuw een traditioneel evenement in elkaar te boksen. Het motto ‘LICHT verteerbaar’ nodigde uit om zowel in de voor- als in de namiddag zelf een programma uit te stippelen. De vergelijking met een restaurantbezoek en de keuze uit een uitgebreid menu is snel gemaakt. In de namiddag stonden drie trajecten met simultane lezingen op het menu. De voormiddag bestond uit enkele optionele voorgerechten. De hele dag waren de labo’s geopend. Geïnteresseerde bezoekers konden er verschillende onderzoeken en metingen volgen. Voor elk wat wils dus, net als in een restaurant. ‘LICHT verteerbaar’ bleek een uitstekend gekozen titel.

LICHT verteerbaar

Rob Verbeelen, Luxendi, over de voordelen van Bluetooth.

Optioneel programma
De vzw Groen Licht Vlaanderen wil samenwerkingsverbanden creëren in de verlichtingssector, bij voorkeur tussen de bedrijfswereld en kennisinstellingen, om zo de kennis nog te verhogen en (toegepast) onderzoek te stimuleren. Het doel daarvan is uiteraard om voor de bedrijven eventuele groei te bewerkstelligen. Daarnaast wil Groen Licht Vlaanderen ook het centrale aanspreekpunt zijn van de verlichtingssector. De genoemde samenwerkingen beperken zich niet tot uitsluitend bedrijven uit de verlichtingssector zelf. Groen Licht Vlaanderen neemt de taak op zich om als go-between te fungeren om samenwerkingen te stimuleren met bedrijven uit bijvoorbeeld de ICT, elektronica en automatisering. 

In het voormiddagprogramma vonden we een uitstekend voorbeeld van deze go-betweenfunctie: een vergadering van de stuurgroep van het VLAIO VIS-collectief project ‘Verlichtingsindustrie 4.0’, een samenwerking tussen Sirris en (leden van) Groen Licht Vlaanderen. Hierover leest u meer elders in deze editie. Ook in de voormiddag met de opleiding ‘Verlichting: basisbegrippen voor energiedeskundigen’ (in samenwerking met OVED) en de voordracht van het doctoraatssymposium ‘Onderzoek in het licht’. Last but not least bood Tecnolec Volta een workshop aan met als titel ‘Intelligente draadloze lichtsturingen voor de elektro-installateur’. Clustermanager Catherine Lootens: “We werken meestal samen met andere organisaties om elk jaar één groot evenement rond verlichting te organiseren in plaats van versnipperd te gaan werken. Ook hier biedt samenwerking opportuniteiten.”

LICHT verteerbaar

Key-note speaker Joris Van Ostaeyen.

Inhoudelijke bijdragen
Het zwaartepunt van ‘LICHT verteerbaar’ lag ook dit keer in de namiddag. Verschillende presentaties over uiteenlopende topics nodigden de volgers uit om mee te denken en discussiëren. Wat opviel: connectiviteit, connected lighting en smart lighting kwamen heel uitgebreid aan bod. Een nieuwe trend of een bewuste keuze?

Hoe lang praten we in de verlichtingssector al over connected lighting? Die vraag stelde Stef Potters van Osram ons.

Hij stelde zichzelf ook de vraag en ging op onderzoek. Connected lighting levert echter geen enkel zoekresultaat op in bijvoorbeeld Wikipedia of andere soortgelijke websites. En toch praten we er met z’n allen over én is de technologie aanwezig om nuttige connected lighting oplossingen te creëren. Potters: “Connected lighting kan toegepast worden in elk type project, groot- of kleinschalig. Technisch gezien kan het, maar financieel gezien is de keuze niet altijd opportuun.” De mogelijke toepassingen van connected lighting zijn quasi eindeloos. Het hangt allemaal af van welke sensoren je gebruikt en waarvoor. “We kunnen sensoren en verlichting koppelen”, klinkt het unaniem. “Het is van groot belang dat met de data die de sensoren oppikken slimme dingen worden gedaan. Pas dan is connected lighting echt gelanceerd.”

Docent Nobby Stevens van onderzoeksgroep Dramco (KU Leuven Technologiecampus Gent) sprak over Li-Fi en of deze technologie nu een hype is/was of nog definitief zal doorbreken. In 2015 werd immers aangekondigd dat het tijdperk van wifi voorbij was en dat Li-Fi snel zou overnemen. Li-Fi bracht immers zo veel meer snelheid, tot 100 keer sneller werd gezegd. Nu drie jaar later is wifi nog steeds alomtegenwoordig en blijft Li-Fi aan de weg timmeren. Volledig afschrijven doen we niet maar roepen dat ze ‘the next best thing’ is evenmin. We stellen echter vast dat er nog werkpunten zijn. Zo valt het vandaag op dat de verlichting onder druk komt te staan wanneer veel datacommunicatie gebeurt en andersom. Deze werkpunten staan een volledige doorbraak (voorlopig) in de weg.

In de daaropvolgende lezing zoomde Rob Verbeelen van Luxendi, invoerder van onder meer Xicato, in op het gebruik van bluetooth. De ledfabrikant Xicato koos enkele jaren geleden al voor bluetooth. Verbeelen: “Bluetooth is een open standaard, licenties betalen hoeft niet. Iedereen kan dus praten met iedereen, zonder dat er tussenpersonen of andere zaken nodig zijn. Bijkomend voordeel: de toestellen van fabrikanten uit verschillende sectoren kunnen ook met elkaar praten. Een echte slimme oplossing dus!”

LICHT verteerbaar

LICHT verteerbaar

De gehele dag konden de labo’s bezocht worden voor gedetailleerde uitleg.

Stof om over te praten
Data is de meest waardevolle grondstof. Zowel Rik Vereecken, voorzitter Innovatief Bedrijfsnetwerk Cluster Groen Licht Vlaanderen, als Joris Van Ostaeyen, de keynote speaker tijdens deze ‘LICHT verteerbaar’, sloten zich aan bij deze uitspraak van het Britse weekblad The Economist. Vereecken opperde dat het aan de verlichtingssector is om met die uitspraak, en dus die data, “iets te doen”. Vereecken: “De techniek is er, de mogelijkheden zijn er, nu doen!” De afsluitende keynote speech van Joris Van Ostaeyen behandelde “nieuwe verdien- en businessmodellen voor geconnecteerde verlichting”. De eerste aanzet tot die nieuwe modellen werd reeds gegeven bij de introductie van lighting as a service. Fabrikanten verkopen bij lighting as a service niet langer de armaturen maar bijvoorbeeld uren licht. De toestellen blijven in het bezit van de fabrikanten waardoor die meer belang gaan hechten aan onder meer onderhoud.

De labo’s die een hele dag lang bezocht konden worden en de interessante lezingen gaven alle bezoekers stof tot nadenken en stof om onder collega’s te praten. Een gezellige netwerkdrink sloot deze boeiende ‘LICHT verteerbaar’ op een aangename manier af. Dit event kon gratis aangeboden worden dankzij de 75 aangesloten partners van vzw Groen Licht Vlaanderen).

LICHT verteerbaar

Stef Potters, Osram, over connected lighting.

LICHT verteerbaar

Catherine Lootens, clustermanager Groen Licht Vlaanderen, bedankt alle aanwezigen.