Tagarchief: project

‘Intellicht’: project rond intelligente lichtregelsystemen

intellicht
Lees het gehele artikel

Tecnolec (Volta), WTCB (Labo Licht), het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven en vzw Groen Licht Vlaanderen bundelen de krachten in het project ‘Intellicht’. De initiatiefnemers willen hiermee het grote potentieel van een performante lichtregeling benadrukken en een aantal serieuze uitdagingen uit de weg ruimen.

Noem twee manieren om energie te besparen met verlichting en de antwoorden zullen bijna altijd unaniem zijn: gebruik ledverlichting en een vorm van lichtregeling. Liefst nog een combinatie van beide. Ledverlichting heeft de voorbije jaren zijn plaats in de sector veroverd. De meeste nieuwe verlichtingsinstallaties worden standaard uitgerust met ledverlichting, vooral dankzij de steeds beter wordende prestaties. De energiebesparing die je met ledverlichting kan bereiken, is al groot. Een performante vorm van lichtregeling doet daar nog een schep bovenop. Toch als deze op de juiste manier wordt geïnstalleerd en afgesteld. En daar wringt volgens de initiatiefnemers nog te vaak het schoentje, met soms nefaste gevolgen voor de potentiële energiebesparing én het visueel comfort.

Waarom is Intellicht nodig?
De organisatoren menen dat het qua systeem- en componentkeuze ontbreekt aan een neutraal overzicht met pro’s en contra’s van de verschillende systemen. Informatie over ‘wat waar toepassen’ is ook onvoldoende aanwezig. Daarnaast stellen ze vast dat er onvoldoende tijd wordt voorzien voor een goede afstelling én nazorg via opvolging, de zogenaamde inbedrijfstelling. Last but not least: de integratie van een regelsysteem in een groter geheel. Dit gebeurt meer en meer waardoor de doelgroep van het project – installateurs, architecten en studiebureaus – ook te maken krijgt met IT en andere installaties. Een houvast is nodig.

Concrete doelstellingen
‘Intellicht’ wil duidelijkheid scheppen rond regel- en stuurmogelijkheden voor verlichting. De effectieve toepassing ervan, inclusief de installatie, de integratie, de inregeling en de opvolging, zullen eveneens uitgebreid aan bod komen. Het belang van inbedrijfstelling zal worden aangetoond, net als de meerwaarde van bijkomende functionaliteiten.

Hoe?
In de schoot van ‘Intellicht’ zal worden gewerkt op verschillende vlakken. Zo zal er tijdens een reeks initiatieven (workshops, rondetafels, 1-op-1-acties) rechtstreeks interactie met de doelgroep zijn. Een tweede pijler betreft directe kennisverspreiding via infoavonden en lezingen. Deze zullen worden georganiseerd in samenwerking met groothandels. Een derde pijler houdt de kennisverspreiding in via video’s en een interactief e-learningplatform.

Informatie over ‘Intellicht’
‘Intellicht’ is een project dat voor 80 procent wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid via het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het project is van het type VIS-trajecten IV. Deze trajecten voor innovatievolgers versnellen de introductie van recente kennis en/of technologieën rond bewezen innovaties bij een ruime groep van bedrijven, ofwel VIS (Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband). Het aantal bedrijven dat uiteindelijk deze innovatie, kennis of technologie succesvol gebruikt of implementeert staat centraal. Dit aantal is meteen de belangrijkste succesindicator (KPI). ‘Intellicht’ zal twee jaar duren. In september dit jaar werd het startschot gegeven, het einde is voorzien eind augustus 2020. Tecnolec (Volta), WTCB (Labo Licht) en Laboratorium voor Lichttechnologie (KU Leuven, Technologiecampus Gent) werken hieraan samen.

Vzw Groen Licht Vlaanderen ligt aan de basis van de projectaanvraag.