Tagarchief: Vlaanderen

De toekomst van openbare verlichting

foto-1-openbare-verlichting-kopieren
Lees het gehele artikel

De cijfers van de openbare verlichting in Vlaanderen zijn enorm. Er staan maar liefst 1,2 miljoen openbare verlichtingspunten langs de straten in de Vlaamse steden en gemeenten. Reken daar ook nog deze op pleinen, aan monumenten en dergelijke bij. Goed voor een verbruik van 415 miljoen kilowattuur per uur. De energiefactuur is navenant: 100 miljoen euro per jaar, het equivalent van het jaarlijkse energieverbruik van 120.000 gezinnen. Hoog tijd voor een upgrade!

Bovenop de jaarlijkse verbruiksfactuur komt ook de uitstoot van CO2. De huidige verlichtingsinfrastructuur stoot jaarlijks 100.000 ton CO2 uit. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de Burgemeestersconvenanten vragen om een duidelijke verlaging van onze CO2-uitstoot met 40 procent tegen 2030. Bovenstaande cijfers qua energieverbruik en de uitstoot van CO2 lezen we in de intentieverklaring over de toekomst van de openbare verlichting in Vlaanderen die is opgesteld door Agoria, Fluvius en VVSG. Zij schuiven de modernisering van de openbare verlichting met een lager energieverbruik tot gevolg naar voren als één van de actiepunten. “Dat is goed voor de burgers, het milieu, het klimaat en dus de hele samenleving”, lezen we.

Investeren om minder te verbruiken

Een massale vervanging van klassieke lampen door energiezuinige ledverlichting dus. Een cruciale volgende stap staat in de tekst. De drie partijen beseffen dat het niet zo eenvoudig uit te voeren is als het te zeggen of te schrijven. “Een volledige en slimme ‘verledding’ is uiteraard een investering. Het kan de Vlaamse steden en gemeenten (en dus ook de burger) wel 54 miljoen euro per jaar op het energieverbruik en 44.000 ton uitstoot aan CO2 besparen”, staat in de intentieverklaring. Een kleinere Vlaamse stad of gemeente telt ongeveer 4.000 armaturen, wat neerkomt op een besparing van 178.000 euro op het energieverbruik en een vermindering van 144 ton CO2-uitstoot. Daarnaast onderstrepen de drie partijen die de intentieverklaring opstelden dat ‘het juiste licht op het juiste moment op de juiste plaats’ een positieve impact heeft op het comfort, de veiligheid en de biodiversiteit. Het integreren van nieuwe technologie past ook in de evolutie naar smart cities en een digitaal Vlaanderen.

Openbare verlichting Lumenpro artikel vakblad

De ‘verledding’ is een werk van lange adem, maar een cruciale stap op vlak van energiebesparing, CO2-uitstoot, comfort en veiligheid.

 

Ambitieuze doelstelling

Vandaag zien we een duidelijk maatschappelijk en technisch momentum om de grootschalige ombouw van de openbare verlichting naar ledtechnologie te realiseren. De intentieverklaring bevat dan ook een concrete doelstelling. Tegen uiterlijk 2030 willen de ondertekenende partijen VVSG, Fluvius en Agoria alle 1,2 miljoen verlichtingspunten in Vlaanderen voorzien van slimme ledtechnologie. “Elke partij neemt een langdurig specifiek engagement tegenover de samenleving en elkaar op”, klinkt het bij de ondertekening. “We beseffen dat dit project alleen door nauwe samenwerking en een duidelijke, planmatige aanpak kan slagen. Dit engagement is een hefboom voor nieuwe businessmodellen en jobcreatie.”

Werk aan de winkel.. ook voor de steden en gemeenten

VVSG, Fluvius en Agoria erkennen de cruciale en bepalende rol van de Vlaamse steden en gemeenten in dit verhaal. De verledding van de openbare verlichting en de patrimoniumverlichting alsook de evolutie naar smart cities en het bijbehorende databeleid zijn ambitieuze en complexe projecten om aan te gaan. De drie partijen garanderen echter dat ze de Vlaamse steden en gemeenten niet in de kou laten staan. Integendeel: een maximale ondersteuning wordt naar voren geschoven. De drie partijen richten daartoe een projectgroep op met de gemeenten en de stakeholders. In deze projectgroep kunnen de behoeften en de verwachtingen worden gedetecteerd, kan samen naar concrete oplossingen worden gezocht en kunnen goede voorbeelden met elkaar worden uitgewisseld.