Tagarchief: VUB

Studiedag EN13201: openbare verlichting

foto-3-biv-studiedag-kopieren
Lees het gehele artikel

Scientia vincere tenebras. Door wetenschap de duisternis overwinnen. Deze Latijnse spreuk is het motto van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Een heel toepasselijk motto dat door Prof. Dr. Valéry Ann Jacobs aangehaald werd tijdens de studiedag openbare verlichting die door het BIV, het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde, werd georganiseerd in de U-residence van de Brusselse universiteit.

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (BIV) legt zich toe op wetenschap en normalisatie met betrekking tot zowel natuurlijke als kunstmatige verlichting. De werking van het BIV wordt georganiseerd in vier groepen: werkgroep A (verlichtingswetenschappen), werkgroep B (verlichtingstoepassingen binnen en buiten), werkgroep C (transportverlichting: openbare verlichting, voertuigverlichting en signalisatie) en werkgroep D (organisatie van externe activiteiten). Het BIV wil onder meer contacten onderhouden en technische samenwerking bevorderen met andere nationale en internationale organisaties die zich bezighouden met wetenschap, technologie, normalisatie en de kunst van licht en verlichting.

foto-1-biv-studiedag-kopieren

Prof. Dr. Valéry Ann Jacobs heet iedereen welkom op de BIV-studiedag.

 

Samenwerken loont

De studiedag Openbare Verlichting is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen verschillende instellingen en sectoren. VUB, B-Phot, NBN en BIV sloegen immers de handen in elkaar om deze eerste studiedag te organiseren. Het Brussels Fotonica Centrum (B-Phot) werd voorgesteld tijdens de studiedag door Prof. Dr. Ir. Hugo Thienpont: “Fotonica is overal aanwezig. Denk maar, naast ledverlichting en lasers, aan de beeldschermen voor computers en televisies. De Europese Commissie benoemde onlangs 8 sleuteltechnologieën voor de (nabije) toekomst en fotonica is er één van. Op de VUB doen we onder meer onderzoek naar freeform optics en creëerden we een pilootlijn om deze, samen met de bedrijven, te produceren.”

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België. “Een norm is geen wet”, klonk het in koor tijdens de studiedag. In de Belgische wet (3 april 2003) is immers opgenomen wat een norm is, namelijk ‘een technische specificatie die door een erkende instelling met normatieve activiteiten met het oog op een herhaalde en voortdurende toepassing is goedgekeurd doch waarvan de inachtneming niet verplicht is’.

foto-2-biv-studiedag-kopieren

Een talrijk publiek volgt aandachtig de interessante lezingen.

 

Niet toevallig op 16 mei

De studiedag Openbare Verlichting vond plaats op 16 mei, door de UNESCO uitgeroepen als Internationale Dag van het Licht. Openbare verlichting is een segment waarin vele mogelijkheden liggen maar waar ook nog veel werk aan de winkel is. Dat de overschakeling naar led als lichtbron een goede zaak is, daar lijkt iedereen stilaan van overtuigd. Zeker wat betreft de mogelijke besparingen die er zijn qua energieverbruik. Led laat echter veel meer toe dan alleen maar de straat verlichten. Zo zijn verschillende optieken mogelijk om er voor te zorgen dat strooilicht tot een minimum wordt beperkt. Geen licht dat ‘verloren’ gaat tot op de gevels van de huizen maar slechts een klein beetje, of helemaal niet, al naargelang de wensen van de opdrachtgevers. Ook de lichtvervuiling van licht dat naar boven wordt uitgestraald, kan eenvoudig worden aangepakt. België is ‘s nachts, zoals iedereen wel weet, heel eenvoudig herkenbaar vanuit de ruimte. Zoek de meest verlichte plek op de wereldbol en je hebt ons landje gevonden. Met led is het systeem van ‘verlichten daar waar het nodig is en enkel wanneer het nodig is’ heel eenvoudig toe te passen. Het volstaat om enkele bewegings- en aanwezigheidsmelders te integreren in een netwerk om dit klaar te krijgen.

Hoe het ‘goed’ doen?

Het BIV beseft dat een goede openbare verlichting geen evidente materie is. Samen met een reeks partners stelden ze dan ook een ‘Code van goede praktijk’ inzake openbare verlichting op. Dit is een uitgebreid naslagwerk, opgedeeld in drie grote segmenten, waarmee iedereen aan de slag kan. Het document staat vol met uitleg, concrete tips en tricks uit de praktijk. Deze ‘Code van goede praktijk’ kan je op de site van het BIV (www.ibe-biv.be) downloaden.